فال حافظ

فال حافظ

دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد
يا بخت من طريق مروت فروگذاشت
گفتم مگر به گريه دلش مهربان کنم
شوخي مکن که مرغ دل بي قرار من
هر کس که ديد روي تو بوسيد چشم من
من ايستاده تا کنمش جان فدا چو شمع
ياد حريف شهر و رفيق سفر نکرد
يا او به شاهراه طريقت گذر نکرد
چون سخت بود در دل سنگش اثر نکرد
سوداي دام عاشقي از سر به درنکرد
کاري که کرد ديده من بي نظر نکرد
او خود گذر به ما چو نسيم سحر نکرد

تعبیر فال : تا رسیدن به هدف راه درازی در پیش داری. انتظاری که از کمک دیگران داشتی برآورده نشده. بهتر است به همت و اراده خود تکیه کنی و راه چاره را پیدا کنی. مطمئن باش که به مقصود خود خواهی رسید.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای kanapeh.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:kanapeh.ir