فال حافظ

فال حافظ

کي شعر تر انگيزد خاطر که حزين باشد
از لعل تو گر يابم انگشتري زنهار
غمناک نبايد بود از طعن حسود اي دل
هر کو نکند فهمي زين کلک خيال انگيز
جام مي و خون دل هر يک به کسي دادند
در کار گلاب و گل حکم ازلي اين بود
آن نيست که حافظ را رندي بشد از خاطر
يک نکته از اين معني گفتيم و همين باشد
صد ملک سليمانم در زير نگين باشد
شايد که چو وابيني خير تو در اين باشد
نقشش به حرام ار خود صورتگر چين باشد
در دايره قسمت اوضاع چنين باشد
کاين شاهد بازاري وان پرده نشين باشد
کاين سابقه پيشين تا روز پسين باشد

تعبیر فال : در زندگی هر چه پیش آید خیر است. نباید از حوادث و ناملایمات روزگار رنجیده خاطر شوی بلکه باید آنها را بپذیری و تحمل کنی. صبر و استقامت می تواند دشمن تو را به دوست واقعی تبدیل کند.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2020 | تمامی حقوق این وب سایت برای kanapeh.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:kanapeh.ir